นักเรียนสาธิตมน.สอบภาษาอังกฤษ CEPT
 
 
    เมื่อวันที่ 1 ก.ค58 นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 60 คน ซึ่งนักเรียนดังกล่าวเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ได้มาสอบ Cambridge English Placement Test ที่ NULC โดยได้มีการเเบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มได้เเก่ กลุ่มที่สอบ Pre-test และกลุ่มที่สอบ post-test จำนวนกลุ่มละ 30 คน
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 1054 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558