คณะคณาจารย์ กับนิสิต เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
 
 
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 10.00 น. คณะคณาจารย์ กับนิสิต จำนวน 70 คน เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าเยี่ยมชมสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานฯ ให้การต้อนรับ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 1103 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557