คณะผู้บริหารจากวิทยาลัย ซาน เซบาสเตียน คอลเลจ เรคโคเลโตส จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชม สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
 
 
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดร. วินสตัน เอส. สิรัก คณบดีวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ จากวิทยาลัย ซาน เซบาสเตียน คอลเลจ เรคโคเลโตส จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสอน และการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การสื่อสารมวลชน และรัฐศาสตร์ เมื่อเวลา 11.30 น. ดร. วินสตัน เอส. สิรัก พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชม สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา พร้อมทั้งชมการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมภาษาอังกฤษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา พัดเกตุ รักษาการผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ให้การต้อนรับ และแนะนำบริการของสถานฯ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 898 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557