นิสิตจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง มาเยี่ยมชม NULC
 
 
    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นิสิตชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้มาเยี่ยมชม NULC และเข้าเรียน คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษผ่านดนตรีและการอ่าน โดยมี อาจารย์ เจมส์ เกรซ เป็นวิทยากร ซึ่งถือเป็นกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning) ของ NULC
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 1015 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557