ตารางเวลาการสอบ CEPT ประจำปี 2557-2558
 
    ตารางเวลาการสอบ CEPT ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ตารางเวลาการสอบ.pdf
 
อ่านจำนวน : 2296 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 11 กันยายน 2557