ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT
 
    ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย.pdf
 
อ่านจำนวน : 1707 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557