:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l


กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจ
โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

                  เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน เพื่อรับบริการ LET'S TALK

                  1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น.
                  2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (60 นาที) เท่านั้น
                  3. การนัดหมายสามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 15 วัน
                  4. สถานพัฒนาวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

::::: LET'S TALK เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 ::::: 

   1
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya -
Aj.Vimani - winai
Aj.Vinthiya - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero -
Aj.Kenje -

14:00
Aj.Joan - Watcharapun

15:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Del -
2
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Vinthiya -


13:00
Aj.Prospero -
Aj.Kenje -
Aj.Amilya -

14:00
Aj.Joan -

15:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Del - Watoo
3
10:00
Aj.Amilya -

13:00
Aj.Prospero -
Aj.Kenje -

14:00
Aj.Del - Phonkanok
4
56
09:00

10:00


13:00


14:00
7
10:00
Aj.Dulshani - Kamonchanok


13:00
Aj.Prospero -
Aj.Amilya -

14:00
Aj.Joan -
8
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Sethasilp
Aj.Vimani - winai
Aj.Vinthiya - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero - Pranpriya
Aj.Kenje -

14:00
Aj.Joan - Phonkanok

15:00
Aj.Vinthiya - Fangjan
Aj.Del - Kittikhun
9
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Vinthiya - Natthawadee


13:00
Aj.Prospero - Nartjarin
Aj.Kenje - Phonkanok
Aj.Amilya - Sethasilp

14:00
Aj.Joan -

15:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Del - Sumarin
10
10:00
Aj.Amilya - Phonkanok

13:00
Aj.Prospero - Natthawadee
Aj.Kenje - Sethasilp

14:00
Aj.Del - Watoo
11
1213
09:00
Aj.Amilya - Sethasilp

10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Vimani - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero - Phonkanok
Aj.Kenje - Sumarin

14:00
14
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero - Watcharapun

14:00
Aj.Joan - Sethasilp
15
10:00
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Sethasilp
Aj.Vimani -
Aj.Vinthiya -

13:00
Aj.Prospero - Anothai
Aj.Kenje -

14:00
Aj.Joan - KLA

15:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Del - Phonkanok
16
10:00
Aj.Dulshani - Natthawadee
Aj.Vinthiya -
Aj.Amilya - Anchisa

13:00
Aj.Prospero - Sethasilp
Aj.Kenje - Chitsanupong

14:00
Aj.Joan - Phonkanok

15:00
Aj.Vinthiya - Sumarin
Aj.Del - Kittikhun
17
10:00
Aj.Amilya - Sethasilp

13:00
Aj.Prospero - KLA
Aj.Kenje - Natthawadee

14:00
Aj.Del - Phonkanok
18
1920
09:00
Aj.Amilya - Fangjan

10:00
Aj.Dulshani - Sethasilp
Aj.Vimani - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero - sumarin
Aj.Kenje - Chitsanupong

14:00
Aj.Vimani - KLA
21
10:00
Aj.Dulshani - Nartjarin
Aj.Amilya - Natthawadee
Aj.Vimani - Fangjan

13:00
Aj.Prospero - Sethasilp

14:00
Aj.Joan - Sumarin
Aj.Vimani - KLA
22
10:00
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Amilya - Sethasilp
Aj.Vimani Appt.
Aj.Vinthiya - Natthawadee

13:00
Aj.Prospero Appt.
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Joan - KLA
Aj.Vimani Appt.

15:00
Aj.Vinthiya - sumarin
Aj.Del Appt.
23
10:00
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Vinthiya - Sethasilp
Aj.Amilya - Anchisa
Aj.Vimani Appt.

13:00
Aj.Prospero Appt.
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Joan Appt.
Aj.Vimani Appt.

15:00
Aj.Vinthiya - Natthawadee
Aj.Del - Kittikhun
24
10:00
Aj.Amilya Appt.
Aj.Vimani Appt.

13:00
Aj.Prospero - Natthawadee
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Del - Sethasilp
Aj.Vimani Appt.
25
2627
09:00
Aj.Amilya Appt.

10:00
Aj.Dulshani - sumarin
Aj.Vimani Appt.

13:00
Aj.Prospero Appt.
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Del - Sethasilp
28
10:00
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Amilya - Sethasilp
Aj.Vimani Appt.

13:00
Aj.Prospero - Sumarin

14:00
Aj.Joan Appt.
Aj.Del - Kittikhun
29
10:00
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Amilya Appt.
Aj.Vimani Appt.
Aj.Vinthiya Appt.

13:00
Aj.Prospero Appt.
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Joan Appt.

15:00
Aj.Vinthiya Appt.
Aj.Del - Sethasilp
30
10:00
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Vinthiya Appt.
Aj.Amilya - Sethasilp

13:00
Aj.Prospero Appt.
Aj.Kenje Appt.

14:00
Aj.Joan Appt.

15:00
Aj.Vinthiya - Sumarin
Aj.Del - Kittikhun
  


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์