:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l


กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจ
โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

                  เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน เพื่อรับบริการ LET'S TALK

                  1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น.
                  2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (60 นาที) เท่านั้น
                  3. การนัดหมายสามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 15 วัน
                  4. สถานพัฒนาวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

::::: LET'S TALK เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 - 27 ก.ค. 60 :::::
N/A คือ ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศ
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง      1
23
09:30
Aj.Joan - JIRAPRAPHA
Aj.Kenje - Patarachanok
Aj.Paul - KANYAPHAK

11:00
Aj.Prospero - pnomsit
Aj.Dulshani - Siriluck
Aj.Vimani - Witcharkron

13:30
Aj.Amilya - Waraporn
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A
4
09:30
Aj.Joan - SUKHONTHAWA
Aj.Kenje -
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Prospero - papatsorn
Aj.Dulshani - winai
Aj.Vimani - Witcharkron

13:30
Aj.Amilya - KANYAPHAK
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A
5
09:30
Aj.Joan - Siriporn
Aj.Kenje - Thirayut
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Prospero -
Aj.Dulshani - Papatsorn
Aj.Vimani - N/A

13:30
Aj.Amilya - KANYAPHAK
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A
6
09:30
Aj.Joan - Thirayut
Aj.Kenje - Siriporn
Aj.Paul - Gunticha

11:00
Aj.Amilya - Papatsorn
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - Witcharkron
Aj.Dulshani - Siriluck
Aj.Vimani - N/A
7
09:30
Aj.Joan - Wannacha
Aj.Kenje - Patarachanok
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - KANYAPHAK
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - Pichamon
Aj.Dulshani - Nichakarn
Aj.Vimani - N/A
8
91011
09:30
Aj.Amilya - Thidarat
Aj.Andy - winai
Aj.Delano - kamonnat

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Kunyarat
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - KANYAPHAK
Aj.Dulshani - Siriluck
Aj.Vimani - N/A
12
09:30
Aj.Amilya - Waraporn
Aj.Andy - Katsuyuki
Aj.Delano - Kunyarut

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Papatsorn
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - pnomsit
Aj.Dulshani - winai
Aj.Vimani - N/A
13
09:30
Aj.Amilya - kamonnat
Aj.Andy - Thidarat
Aj.Delano - winai

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Katsuyuki
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - KANYAPHAK
Aj.Dulshani - Siriluck
Aj.Vimani - N/A
14
09:30
Aj.Amilya - Sunsanee
Aj.Andy - Chitsanupong
Aj.Delano - Kamonnat

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - winai
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - Thidarat
Aj.Dulshani - KANYAPHAK
Aj.Vimani -
15
1617
09:30
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Chitsanupong
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
18
09:30
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - winai
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
19
09:30
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - KANYAPHAK
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
20
09:30
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Withita
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
21
09:30
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Siriporn
Aj.Paul - N/A

11:00
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
22
2324
09:30
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - pnomsit
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
25
09:30
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Papatsorn
Aj.Paul - N/A

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
26
09:30
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - Kamonnat
Aj.Paul - Thidarat

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
27
09:30
Aj.Amilya - N/A
Aj.Andy - N/A
Aj.Delano - N/A

11:00
Aj.Joan - N/A
Aj.Kenje - winai
Aj.Paul - KANYAPHAK

13:30
Aj.Prospero - N/A
Aj.Dulshani - N/A
Aj.Vimani - N/A
2829
3031     


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์