:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l


กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจ
โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

                  เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน เพื่อรับบริการ LET'S TALK

                  1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น.
                  2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (60 นาที) เท่านั้น
                  3. การนัดหมายสามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 15 วัน
                  4. สถานพัฒนาวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th


>> คลิกดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ <<


     1
11:00

13:00

14:00


15:00
2
34
10:00


11:00


13:00

14:00

5
10:00
Aj.Kenje -
Aj.Prospero - papatsorn

11:00
Aj.Amilya - Jiratchaya

13:00
Aj.Amilya - Tharnwimol

14:00

15:00
Aj.Vimani - Tanachoke
6
10:00
Aj.Vinthiya - papatsorn

11:00
Aj.Amilya - Jiratchaya

13:00
Aj.Amilya - Tharnwimol

14:00


15:00
Aj.Vimani - Tanachoke
7
10:00
Aj.Kenje - Sawaporn
Aj.Prospero - papatsorn
Aj.Vinthiya - Thidarat

11:00
Aj.Amilya - Jiratchaya

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00

15:00
Aj.Vimani - Chanisara
8
11:00
Aj.Joan - papatsorn

13:00

14:00


15:00
Aj.Vimani - Thidarat
9
1011
10:00
Aj.Vinthiya - Panisara

11:00
Aj.Amilya - papatsorn

13:00
Aj.Amilya - Chanisara

14:00

12
10:00
Aj.Kenje -
Aj.Prospero - Warin

11:00
Aj.Amilya - Jirawan

13:00
Aj.Amilya - Thidarat

14:00

15:00
Aj.Vimani - jarudech
13
10:00
Aj.Vinthiya - Thidarat

11:00
Aj.Amilya - Jiratchaya
Aj.Joan - Wilaiwan

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00


15:00
Aj.Vinthiya - papatsorn
Aj.Vimani - -
14
10:00
Aj.Kenje -
Aj.Prospero - papatsorn
Aj.Vinthiya - Jirawan
Aj.Gregory -

11:00
Aj.Amilya - Jiratchaya

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00

15:00
Aj.Vinthiya - Panisara
Aj.Vimani - Sunsanee
15
11:00
Aj.Joan - Tanachoke

13:00

14:00


15:00
Aj.Vimani - Warin
16
1718
10:00
Aj.Vinthiya - papatsorn

11:00
Aj.Amilya - Jirawan

13:00
Aj.Amilya - Chanisara

14:00

19
10:00
Aj.Kenje - Warin
Aj.Prospero - Wilaiwan

11:00
Aj.Amilya - Rumpa

13:00
Aj.Amilya - Chanisara

14:00

15:00
20
10:00
Aj.Vinthiya -

11:00
Aj.Amilya - Wilaiwan
Aj.Joan - Jirawan

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00
Aj.Delano - Sunsanee

15:00
Aj.Vimani - Phitchayapha
21
10:00
Aj.Kenje -
Aj.Prospero - Rumpa
Aj.Vinthiya - Panisara
Aj.Gregory - Thidarat

11:00
Aj.Amilya - Wilaiwan

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00
Aj.Dulshani -

15:00
Aj.Vimani - Jirawan
22
11:00
Aj.Joan - Thidarat

13:00
Aj.Gregory - Rumpa

14:00
Aj.Delano - Tanachoke
Aj.Dulshani - Warin

15:00
Aj.Vimani - Wilaiwan
23
2425
10:00


11:00
Aj.Amilya - Rumpa

13:00
Aj.Amilya - chanisara

14:00
Aj.Delano Appt.
Aj.Dulshani - Tanachoke
26
10:00
Aj.Kenje - Jirawan
Aj.Prospero Appt.

11:00
Aj.Amilya - Warin

13:00
Aj.Amilya - chanisara

14:00
Aj.Dulshani - Tanachoke

15:00
27
10:00
Aj.Vinthiya - Jirawan

11:00
Aj.Amilya - Monthita
Aj.Joan - Nipaporn

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00
Aj.Delano Appt.
Aj.Dulshani - Wilaiwan

15:00

28
10:00
Aj.Vinthiya - Wilaiwan
Aj.Gregory Appt.


11:00
Aj.Amilya - Jirawan

13:00
Aj.Amilya - Tanachoke

14:00
Aj.Dulshani Appt.

15:00

29
11:00

13:00
Aj.Gregory - Chanisara

14:00
Aj.Delano - Warin
Aj.Dulshani - Tanachoke

15:00
30


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์