:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l


กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจ
โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

                  เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน เพื่อรับบริการ LET'S TALK

                  1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น.
                  2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (60 นาที) เท่านั้น
                  3. การนัดหมายสามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 15 วัน
                  4. สถานพัฒนาวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th   1234
56
08:30
Aj.Judely - Sunsanee
Aj.Jehoiade - Waraporn
Aj.Delano - Ongkarn

10:30
Aj.Edwin - Sirimas
Aj.Andy - Rawiwan
Aj.Cherrylyn - kamonnat
7

15:30
Aj.Paul - Ongkarn
Aj.Rey -
Aj.Kenje -
Aj.Joan - Anjaree
8
08:30
Aj.Amilya -
Aj.John - Ongkarn
Aj.Nigel -

10:30
Aj.Judely - KANYAPHAK
Aj.Jehoiade - Rawiwan
Aj.Delano - Sirimas

13:30
Aj.Paul - Mongkon
Aj.Rey - Romnalin
Aj.Kenje - Sunsanee
Aj.Joan -
9
10
08:30
Aj.Edwin -
Aj.Andy - Kittikhun
Aj.Cherrylyn - Sirimas

10:30
Aj.Amilya - Mongkon
Aj.John - pnomsit
Aj.Nigel - Katsuyuki
11
1213
08:30
Aj.Judely - AMORNRAT
Aj.Jehoiade - Sunsanee
Aj.Delano - pnomsit

10:30
Aj.Edwin - Katsuyuki
Aj.Andy - Sirimas
Aj.Cherrylyn - kamonnat
14

15:30
Aj.Paul -
Aj.Rey - Romnalin
Aj.Kenje - Suthasinee
Aj.Joan -
15
08:30
Aj.Amilya - kamonnat
Aj.John - KANYAPHAK
Aj.Nigel - chamssane

10:30
Aj.Judely - Ongkarn
Aj.Jehoiade - suvijak
Aj.Delano -

13:30
Aj.Paul - Sirimas
Aj.Rey - Sunsanee
Aj.Kenje - Benjaporn
Aj.Joan - Romnalin
16
17
08:30
Aj.Edwin - Thidarat
Aj.Andy - suvijak
Aj.Cherrylyn - kamonnat

10:30
Aj.Amilya - Sirimas
Aj.John - pnomsit
Aj.Nigel - Amornrat
18
1920
08:30
Aj.Judely - Sunsanee
Aj.Jehoiade - AMORNRAT
Aj.Delano - Ongkarn

10:30
Aj.Edwin - Chamssane
Aj.Andy - suvijak
Aj.Cherrylyn - Sirimas
21

15:30
Aj.Paul - Suthasinee
Aj.Rey - Sirimas
Aj.Kenje - Puridach
Aj.Joan - Romnalin
22
08:30
Aj.Amilya - KANYAPHAK
Aj.John - Chamssane
Aj.Nigel - AMORNRAT

10:30
Aj.Judely -
Aj.Jehoiade - suvijak
Aj.Delano -

13:30
Aj.Paul -
Aj.Rey -
Aj.Kenje - Wara
Aj.Joan - Suthasinee
23
24
08:30
Aj.Edwin - AMORNRAT
Aj.Andy - Chamssane
Aj.Cherrylyn - KANYAPHAK

10:30
Aj.Amilya - Suthasinee
Aj.John - suvijak
Aj.Nigel -
25
2627
08:30
Aj.Judely - Boonchanuttha
Aj.Jehoiade - pnomsit
Aj.Delano - KANYAPHAK

10:30
Aj.Edwin - Sirimas
Aj.Andy - suvijak
Aj.Cherrylyn - kamonnat
28

15:30
Aj.Paul - suvijak
Aj.Rey - Sunsanee
Aj.Kenje - Sirimas
Aj.Joan - Amornrat
29
08:30
Aj.Amilya - Wara
Aj.John - AMORNRAT
Aj.Nigel - Sirimas

10:30
Aj.Judely - Boonchanuttha
Aj.Jehoiade - suvijak
Aj.Delano - KANYAPHAK

13:30
Aj.Paul - pnomsit
Aj.Rey - Ketvalee
Aj.Kenje - Suthasinee
Aj.Joan - Rotsarin
30
31
08:30
Aj.Edwin - AMORNRAT
Aj.Andy - Sunsanee
Aj.Cherrylyn - Thidarat

10:30
Aj.Amilya - pnomsit
Aj.John Appt.
Aj.Nigel Appt.
 


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์