:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l


กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจ
โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

                  เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน เพื่อรับบริการ LET'S TALK

                  1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น.
                  2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (60 นาที) เท่านั้น
                  3. การนัดหมายสามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 15 วัน
                  4. สถานพัฒนาวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

::::: LET'S TALK เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 ::::: 

     12
34
09:00
Aj.Andy -
Aj.Kenje -
Aj.Vimani -

10:00
Aj.Amilya - Papatsorn
Aj.Delano - Tawanrung

11:0013:30
Aj.Vimani -


14:30
Aj.Amilya -
Aj.Thomas -
5
09:00
Aj.Andy - Nipitpon
Aj.Kenje - Chidtraporn
Aj.Dulshani - winai

10:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Amilya -

11:00
Aj.Prospero - Papatsorn


13:30
Aj.Delano - NURNADIA
Aj.Dulshani -

14:30
Aj.Amilya -
Aj.Delano - Kittikhun
6
09:00
Aj.Andy - Manthana
Aj.Kenje - Papatsorn
Aj.Dulshani - winai

10:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Delano - pnomsit
Aj.Joan -
Aj. -

11:00
Aj.Prospero -


13:30
Aj.Dulshani - Areerat
Aj.Joan - Anjaree

14:30
Aj.Thomas -

15:30
Aj.Vinthiya - Thidarat
7
09:00
Aj.Andy - winai
Aj.Kenje - Papatsorn

10:00
Aj.Vinthiya -


11:00
Aj.Prospero -


13:30
8
09:00
Aj.Vimani - Papatsorn

10:00
Aj.Joan - Thiti

11:00
Aj.Prospero - Areerat

13:30
Aj.Joan - Anuwat
Aj.Vimani - KANYAPHAK
9
1011
09:00
Aj.Andy - KANYAPHAK
Aj.Vimani - winai

10:00
Aj.Amilya - Supanun
Aj.Delano - Chayanee

11:00
Aj.Kenje - Areerat


13:30
Aj.Vimani - Nattagan


14:30
Aj.Amilya - Toan
Aj.Thomas - Papatsorn
12
09:00
Aj.Andy - Niramon
Aj.Dulshani - winai

10:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Amilya - Thiti

11:00
Aj.Prospero - Quoc
Aj.Kenje - Usana

13:30
Aj.Delano - Kittikhun
Aj.Dulshani -

14:30
Aj.Amilya -
Aj.Delano -
13
09:00
Aj.Andy - Katsuyuki
Aj.Dulshani - winai

10:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Delano - pnomsit
Aj.Joan -
Aj.James -

11:00
Aj.Prospero -
Aj.Kenje - Usana

13:30
Aj.Dulshani - Toranin
Aj.Joan -

14:30
Aj.Thomas - Areerat

15:30
Aj.Vinthiya - Quoc
14
09:00
Aj.Andy - Papatsorn


10:00
Aj.Vinthiya - Noon
Aj.Joan - KANYAPHAK

11:00
Aj.Prospero - Toan
Aj.Kenje - Toranin

13:30
Aj.Joan - Suwanan
15
09:00
Aj.Vimani - Papatsorn

10:00
Aj.James - Kittikhun

11:00
Aj.Prospero - Toranin

13:30
Aj.Vimani - Preetiyatorn
16
1718
09:00
Aj.Andy - Quoc
Aj.Kenje - winai
Aj.Vimani - KANYAPHAK

10:00
Aj.Amilya - Nattagan
Aj.Delano - Jiraprapa

11:0013:30
Aj.Vimani - Siriporn
Aj.Andy - chaiwat

14:30
Aj.Amilya - Toranin
Aj.Thomas - Papatsorn
19
09:00
Aj.Andy - Chidtraporn
Aj.Kenje - Nipitpon
Aj.Dulshani -

10:00
Aj.Vinthiya -
Aj.Amilya - Thiti
Aj.Joan -

11:00
Aj.Prospero -


13:30
Aj.Delano - Kittikhun
Aj.Dulshani - Supanun
Aj.Joan - Chayanee

14:30
Aj.Amilya -
Aj.Delano -
20
09:00
Aj.Andy - Quoc
Aj.Kenje - Siriporn
Aj.Dulshani -

10:00
Aj.Vinthiya - KANYAPHAK
Aj.Delano -
Aj.Joan - Suthasinee
Aj.James -

11:00
Aj.Prospero -


13:30
Aj.Dulshani -
Aj.Joan - Anothai

14:30
Aj.Thomas -

15:30
Aj.Vinthiya -
21
09:00
Aj.Kenje - Rawiwan


10:00
Aj.Vinthiya -


11:00
Aj.Prospero -


13:30
22
09:00
Aj.Vimani - Binh

10:00
Aj.James -

11:00
Aj.Prospero -

13:30
Aj.Vimani - Wachirapawn
23
2425
09:00
Aj.Andy - KANYAPHAK
Aj.Vimani - winai

10:00
Aj.Amilya Appt.
Aj.Delano - pipatpong

11:00
Aj.Kenje - Sorawitch


13:30
Aj.Vimani Appt.
Aj.Andy - suwijak

14:30
Aj.Amilya - Preetiyatorn
Aj.Thomas - pnomsit
26
09:00
Aj.Andy - winai
Aj.Dulshani Appt.

10:00
Aj.Vinthiya Appt.
Aj.Amilya - Kantapat

11:00
Aj.Prospero - Sorawitch
Aj.Kenje - Patchamon

13:30
Aj.Delano - Kittikhun
Aj.Dulshani - Quoc

14:30
Aj.Amilya Appt.
Aj.Delano Appt.
27
09:00
Aj.Andy - winai
Aj.Dulshani Appt.

10:00
Aj.Vinthiya - Suthasinee
Aj.Delano - KANYAPHAK
Aj.Joan - Patchamon
Aj.James - Sorawitch

11:00
Aj.Prospero - pnomsit
Aj.Kenje - Natakorn

13:30
Aj.Dulshani Appt.
Aj.Joan - Anjaree

14:30
Aj.Thomas - Kunlathida

15:30
Aj.Vinthiya - Rawiwan
28
09:0010:00
Aj.Vinthiya Appt.
Aj.Joan - KANYAPHAK

11:00
Aj.Prospero - Sorawitch
Aj.Kenje - Patchamon

13:30
Aj.Joan - Quoc
29
09:00
Aj.Vimani Appt.

10:00
Aj.James - Kittikhun

11:00
Aj.Prospero - Sorawitch

13:30
Aj.Vimani - KANYAPHAK
30


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์