:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
 
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนสิงหาคม ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนมิถุนายน ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนเมษายน ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนมีนาคม ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนมกราคม ประจำปี 2560
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนธันวาคม ประจำปี 2559
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2559
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม ประจำปี 2559
  รายงานผลดำเนินงาน เดือนกันยายน ประจำปี 2559

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์