:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ปฏิทินการอบรมประจำปี
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
 
  รายงานการประชุม วันที่ 20 เมษายน 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 17 ธันวาคม 2557
  รายงานการประชุม วันที่ 12 ธันวาคม 2557(2)
  รายงานการประชุม วันที่ 12 ธันวาคม 2557(1)
 
 
  รายงานการประชุม วันที่ 26 มกราคม 2558
 
 
  รายงานการประชุม วันที่ 30 เมษายน 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 2 เมษายน 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 27 มกราคม 2558
  รายงานการประชุม วันที่ 18 ธันวาคม 2557
  รายงานการประชุม วันที่ 12 ธันวาคม 2557

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์