:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
 
  สรุปการสมัครสอบ-เข้าสอบ CEPT ประจำปี 2560 (Last Updated 08/01/2018)
  ปฏิทินปี 2560 (Microsoft Publisher Version)
  รายงานประจำปี 2560
  รายงานประจำปี 2559
  รายงานประจำปี 2558
  แผนกลยุทธ์
  แผนการเงิน
  แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  Handbook on Internal Quality Assurance for Supporting Divisions
  Self/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปี 2557
  Business Plan
  รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์