:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
ปฏิทินการอบรมประจำปี
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
        มุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
 
        มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง ให้ยกระดับสู่ระดับสากลและเป็น ศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างๆ

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์