:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
ปฏิทินการอบรมประจำปี
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
        จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 147 (8/2552) วันที่ 20 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภาฯ ได้มีมติให้จัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่ สนใจ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาประจำชาติ ตลอดจนภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคม
 

        สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมายถึง สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของโลกการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนนับล้านทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกฉับไว โดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลาง

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์