:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
 
        จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 147 (8/2552) วันที่ 20 กันยายน 2552 คณะกรรมการสภาฯ ได้มีมติให้จัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่ สนใจ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาประจำชาติ ตลอดจนภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและของสังคม
 

        สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมายถึง สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของโลกการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนนับล้านทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกฉับไว โดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลาง

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 9 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์